dimanche 16 mars 2014

Vi lär oss allt om beskärning av träd och buskar

Lördagen den 15 mars, samlades klubbens medlemmar med intresse för trädgårdsskötsel i en stor trädgård i Réchy. Där tillbringade vi sedan ett par upplysande timmar i sällskap med klubbmedlemmen Nicolas Faiss, även känd som "Monsieur Jardinier" ifrån "la Radio Suisse Romande".


Nicolas Faiss visar vad man ska tänka på vid beskärning av ett fruktträd.

Så här tar man sig på bästa sätt an en vildvuxen björnbärsbuske.